Voorwaarden Maliva Yoga

Algemeen

 • Zorg voor makkelijk zittende kleding.
 • Neem zoveel mogelijk jouw eigen spullen mee, mat, meditatiekussen en yogahanddoek.
 • Draag geen parfum.
 • Probeer tijdig aanwezig te zijn en drink indien mogelijk twee glazen water (voor en na de les) en eet een lichte maaltijd (liefst 2 uur) voor de yogales.
 • Het gebruik van mobiele telefoons en het betreden van de yogaruimte met schoenen is niet toegestaan.
 • Alle geldende protocollen worden met jou gecommuniceerd per email.
 • Bij verhindering of ziekte graag afmelden via het ledenadministratie systeem MomoYoga.
 • Een les die 6 uur van tevoren is afgemeld in het ledenadministratie systeem kan bij ruimte in het rooster en beschikbaarheid worden ingehaald in het betreffende blok/cursus.
 • Maliva Yoga behoudt zich het recht cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • Maliva Yoga behoudt zich het recht lessen online te verzorgen, als er door overheidsmaatregelen geen les kan worden gegeven in de studio.
 • Deelname aan lessen/trainingen/workshops geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

 Aansprakelijkheid

 • Maliva Yoga is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen van meegenomen goederen, noch aansprakelijk voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of na de les. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de voorwaarden van Maliva Yoga.
 • Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient de docente te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. De docente en/of Maliva Yoga kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade.

Betaling lesgeld

 • Het lesgeld dient uiterlijk 2 weken voor het nieuwe Hatha yoga blok, zwangerschapsyoga cursus, losse workshop of trainingen te worden betaald, dit i.v.m. de planning van de groepen.
 • Betaling naar rekeningnummer NL54KNAB0258017090 t.n.v. Maliva Yoga. Bij een proefles contant voor de les.

Inschrijving en betaling zwangerschapsyoga cursussen
De inschrijving garandeert na ontvangst van het volledige lesgeld een plaats in de cursus op opgegeven dag en tijdstip.

 • Definitieve inschrijving na bevestiging door Maliva Yoga.
 • Er kan voor cursisten die zijn ingeschreven bij Kraamzorgbureau Beschuit Met Muisjes een korting van 25% worden ontvangen voor de zwangerschapsyoga lessen. De korting wordt alleen verrekend na goedkeuring door Maliva Yoga.
 • Maliva Yoga heeft het recht om de cursus te annuleren.
 • In overleg kan een de cursus op een andere dag en tijdstip worden gegeven.
 • Een factuur inclusief bewijs van deelname kan na afloop van de cursus op verzoek worden ontvangen.
 • Alle voorwaarden van Maliva Yoga gelden voor deze lessen.