Voorwaarden Maliva Yoga

Algemeen

 • Zorg voor makkelijk zittende kleding en een badhanddoek voor op het matje.
 • Probeer tijdig aanwezig te zijn en drink indien mogelijk twee glazen water (voor en na de les) en eet een lichte maaltijd (liefst 2 uur) voor de yogales.
 • Het gebruik van mobiele telefoons en het betreden van de yogaruimte met schoenen is niet toegestaan.
 • Bij verhindering of ziekte graag telefonisch of per email afmelden.
 • Maliva Yoga behoudt zich het recht cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent.
 • Deelname aan lessen/trainingen/workshops geschiedt geheel op eigen risico van de cursist.

Aansprakelijkheid

 • Maliva Yoga is niet aansprakelijk voor verlies van eigendommen, diefstal of beschadigingen van meegenomen goederen, noch aansprakelijk voor enig letsel opgelopen voor, tijdens of na de les. Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met de voorwaarden van Maliva Yoga.
 • Bij medische, lichamelijke en/of zware psychische klachten dient de docente te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de cursist. De docente en/of Maliva Yoga kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke en/of psychische schade.

 

Inschrijving Zwangerschapsyoga
Locatie Leidschendam dinsdag 19.45 en doorlopende zwangerschapsyoga Leidschenveen 18.30

 • De inschrijving garandeert na ontvangst van het volledige lesgeld een plaats in de cursus op opgegeven dag en tijdstip (onder voorbehoud dat er voldoende aanmeldingen zijn).
 • Definitieve inschrijving na bevestiging door Maliva Yoga.
 • Er kan voor cursisten die zijn ingeschreven bij Kraamzorgbureau Beschuit Met Muisjesof Kraamcentrum Sam een korting van 25% worden ontvangen voor de zwangerschapsyoga lessen. Bewijs van inschrijving noodzakelijk. De korting wordt alleen verrekend na goedkeuring door Maliva Yoga.
 • Alle voorwaarden van Maliva Yoga gelden voor deze lessen.

Locatie Den Haag Leidschenveen woensdag 19.45 zwangerschapsyogacursus

 • De cursus wordt verzorgd in opdracht van Centrum Jeugd en Gezin in Den Haag.
 • Na inschrijving via Maliva Yoga wordt je inschrijving doorgestuurd naar Centrum Jeugd en Gezin in Den Haag.
 • Het cursusbureau van het CJG den haag draagt zorg voor verdere administratieve afhandeling en betaling van het cursusgeld.
 • De cursusvoorwaarden van CJG den haag zijn van toepassing op deze cursus.

Betaling lesgeld

 • Het lesgeld dient uiterlijk 2 weken voor het nieuwe Hatha yoga blok, meditatie les, Mindfulness training of zwangerschapsyoga (Maliva Yoga) te worden betaald, dit i.v.m. de planning van de groepen.
 • Betaling naar rekeningnummer NL26RABO0347105939 t.n.v. Marissa Paulsen. Bij een proefles contant voor de les.